Drawdown คืออะไร เป็นสัญญาณเตือน ในตลาด Forex อย่างไร?


การเปิดออเดอร์ แต่ละ Lot ในตลาด Forex นั้น จะมีการเก็บสถติ ทั้งการขาดทุน และการได้กำไร เพื่อคำนวณออกมา เป็นค่า draw down แต่จะคำนวณออกมา ในรูปแบบใดบ้าง และประโยชน์ของ drawdown คืออะไร มีประโยชน์ สำหรับนักเทรด (Trader) อย่างไรนั้น ก็สามารถศึกษาเพิ่มเติม ได้ต่อไปนี้

drawdown forex คือ

Drawdown คืออะไร ทำไมต้องมีค่า Drawdown ?

นักเทรด (Trader) มือใหม่ หลายท่าน อาจจะกำลังสงสัยว่า drawdown คือ อะไร แล้วทำไมในการเทรด จะต้องมีค่า drawdown จริงๆ แล้วนั้น ค่า drawdown ถือว่า เป็นสิ่งหนึ่งที่มีประโยชน์สำหรับนักเทรด (Trader) มากๆ สามารถเป็นตัวบ่งบอกศักยภาพในการเทรด และช่วยควบคุมการขาดทุนของเราได้ ซึ่งประโยชน์ของ drawdown คืออะไร เราขอนำเสนอ ดังนี้

1. เป็นตัวบ่งบอก ศักยภาพในการเทรด

คือ ค่าของ Drawdown นั้น ยิ่งมาก ก็จะบ่งบอกถึงศักยภาพ ในการเทรด ที่ยิ่งแย่ เป็นสัญญาณเตือนว่า การเทรดนี้มีความเสี่ยง ควรที่จะวางแผนการเทรด และกู้พอร์ตของตนเอง กลับมาให้ได้

2. ช่วยควบคุมการขาดทุน

คือ ค่า Drawdown ที่ดี ควรจะมีค่า ไม่เกิน 30% ของเงินลงทุน ทั้งหมด หากมีค่า Drawdown สูงขึ้นเริ่มใกล้ 30% นั่นหมายความว่า นักเทรด (Trader) จะต้องเริ่ม ควบคุมการขาดทุน ของพอร์ต รีบแก้ไขสถานการณ์ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการเทรดให้ดี

max drawdown ติดลบ

Drawdown คืออะไร ?

หากท่านเป็นอีกคนหนึ่ง ที่ต้องการทราบว่า drawdown คือ อะไร ? เราจะขออธิบาย ให้เข้าใจแบบง่ายๆ และเข้าใจว่า drawdown หมายถึง ยอดการขาดทุนสะสม ของแต่ละพอร์ต เป็นตัวบ่งบอกถึง ศักยภาพในการเทรดว่า ในการเทรดนั้น มีความเสี่ยงมาก หรือน้อยเพียงใด

โดยจะมีการแสดงผล เป็นเปอร์เซ็นต์ (%) ที่คิดจากเงินทุน หรือ Balance ซึ่งเราควร จะควบคุมค่า drawdown forex คือ ให้มีค่า ไม่เกิน 30% เนื่องจาก ถ้าหากมีค่า drawdown เกิน 30% นั่นหมายความว่า การเทรดของเรา มีความเสี่ยง อยู่ในเกณฑ์อันตราย อาจจะขาดทุน หรือล้างพอร์ตได้

Drawdown มีแบบใดบ้าง

เมื่อเราทราบกันแล้วว่า ค่า drawdown คือ อะไร มีประโยชน์อย่างไร ในการซื้อขาย หรือเทรด Forex ในส่วนต่อไป เราจะขอแนะนำเกี่ยวกับ รูปแบบของค่า drawdown forex คือ อะไร เพื่อที่นักเทรด (Trader) ทั้งมือเก่า และมือใหม่ จะได้เลือกนำไปใช้งาน เกี่ยวกับการวิเคราะห์ด้านต่างๆ เป็นประโยชน์ในการซื้อขาย หรือเทรด Forex ต่อไป

  • Maximal Drawdown (Max DD.)

หมายถึง จุดที่มี การขาดทุนต่อเนื่อง สูงที่สุด โดยค่าของ Max DD. ควรที่จะ ไม่เกิน 20% หากมีค่าเฉลี่ย เกิน 20% ควรจะต้องดูแลแก้ไข ในเรื่องของ การ Stop Loss ให้ดี ซึ่งค่า Max DD. จะคิดจากจุด ที่ทำกำไรสูงสุด และจุดที่ขาดทุนต่ำสุด มีประโยชน์ ช่วยในการวัดประสิทธิภาพ ของ EA ได้อีกด้วย

  • Relative Drawdown (RDD.)

หมายถึง จุดที่มี การขาดทุนต่อเนื่อง สูงที่สุด ณ จุดใด จุดหนึ่ง ของ Balance  ซึ่งค่าของ (RDD.) นั้น สามารถใช้ทดสอบความสามารถ ในการขาดทุน ต่อเนื่องของระบบได้

  • Absolute drawdown

หมายถึง ผลการขาดทุน ที่มากที่สุด นับตั้งแต่ วันที่เริ่มลงทุน ซื้อขาย หรือเทรด Forex โดยค่าของ Absolute drawdown จะมีการคำนวณ และบ่งบอกได้ว่า เงินทุนที่มีอยู่ จะสามารถเทรดไปจนถึง ช่วงเวลาที่ทำกำไร ได้หรือไม่ หรือจะหมดเงินลงทุน ก่อนที่จะถึงช่วง ที่ทำกำไร และสามารถรองรับระบบเทรด หรือเครื่องมือ ที่ใช้อยู่ได้ดีแค่ไหน

drawdown loan

ในการซื้อขาย หรือเทรด Forex นั้น การบริหารจัดการเงินที่ดี (Money Management) จะเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะทำให้ นักเทรด (Trader) ประสบความสำเร็จ จนสามารถ เทรด Forex เป็นอาชีพ ได้ หากขาดการบริหารจัดการเงินที่ดี (Money Management)

จะส่งผลทำให้ ค่า Drawdown นั้นสูงขึ้น มีผลทำให้เกิดโอกาสการขาดทุน และไม่ประสบความสำเร็จในการซื้อขาย หรือเทรด Forex จนถึงขั้นล้างพอร์ต ก็เป็นได้

สาเหตุที่ทำให้เกิด Drawdown คืออะไร ?

สาเหตุที่ทำให้เกิดค่า drawdownคืออะไร? สาเหตุที่แท้จริงนั้น ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากตัวนักเทรด (Trader) เองทั้งสิ้น ได้แก่ การที่ลงมือเทรดโดยไม่มีความรู้ และไร้แบบแผน , การขาดการบริหารจัดการเงินที่ดี (Money Management) และ การใช้อารมณ์ในการเทรด เป็นต้น

นักเทรด (Trader) ที่ดี สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ จะต้องมีความรู้ เทรดอย่างเป็นระบบ ทราบว่าสิ่งที่จะไม่ทำให้เกิดค่า drawdown forex คือ อะไร จึงจะช่วยให้ประสบความสำเร็จได้เร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สรุป ค่า Drawdown

จากที่อ่านมาทั้งหมดนี้ ก็คงจะได้คำตอบแล้วว่า drawdown คืออะไร? เพราะจริงๆ แล้ว มันก็คือ ค่าที่แสดงยอดการขาดทุนสะสม ที่สามารถนำค่านี้ไปใช้ ในการวิเคราะห์และวางแผนการเทรดได้

แต่จะต้องเทรดอย่างมีสติ การใช้อารมณ์ ในการเทรด จะทำให้ นักเทรด (Trader) นั้น ขาดสติ ไม่ว่าจะมี กลยุทธ์การเทรดที่ดี หรือมีแผนการเทรดที่ดีอย่างไร ก็ย่อมทำให้เกิด ค่า drawdown อย่างแน่นอนerror: Content is protected !!