วันพฤหัส 24 พฤษภาคม 2018
Home / Indicators / MA Gideon Indicator เส้นค่าเฉลี่ยบอกสัญญาณ
MA Gideon Indicator

MA Gideon Indicator เส้นค่าเฉลี่ยบอกสัญญาณ

MA Gideon Indicator อินดี้ของเส้นค่าเฉลี่ยที่ตัดกัน สามารถใช้เป็นสัญญาณในการเข้าออกออเดอร์ได้

Check Also

KI Signals

KI Signals อินดิเคเตอร์ที่ใช้หาจุดเข้าออเดอร์

KI Signals เป็น …