วันพฤหัส 22 มีนาคม 2018
Home / Indicators / KI Signals อินดิเคเตอร์ที่ใช้หาจุดเข้าออเดอร์
KI Signals

KI Signals อินดิเคเตอร์ที่ใช้หาจุดเข้าออเดอร์

KI Signals เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้หาจุดเข้าออเดอร์ โดยจะแสดงผลในรูปแบบลูกศร

Check Also

Hodrick-Prescott

Hodrick-Prescott อินดิเคเตอร์ที่ใช้การตัดกันของ Moving Average

Hodrick-Prescot …