วันพฤหัส 24 พฤษภาคม 2018
Home / Indicators / Hodrick-Prescott อินดิเคเตอร์ที่ใช้การตัดกันของ Moving Average
Hodrick-Prescott

Hodrick-Prescott อินดิเคเตอร์ที่ใช้การตัดกันของ Moving Average

Hodrick-Prescott เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้การตัดกันของ Moving Average อาจใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าออเดอร์ได้

Check Also

KI Signals

KI Signals อินดิเคเตอร์ที่ใช้หาจุดเข้าออเดอร์

KI Signals เป็น …