วันพฤหัส 22 มีนาคม 2018
Home / Exness Broker / Exness กรุ๊ปประกาศตัวเลขปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 1 ปี 2016
exness news

Exness กรุ๊ปประกาศตัวเลขปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 1 ปี 2016

วันนี้ Exness กรุ๊ปได้เผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบการเงินซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ Deloitte โดยมีตัวเลขปริมาณการซื้อขายรวม ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2016 อยู่ที่ 587.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา

รายงานผลการตรวจสอบยังยืนยันถึงการเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทในด้านรางวัลรวมของหุ้นส่วนและปริมาณการถอนเงินรวมของลูกค้า (ในรายงานเรียกว่า “ค่าคอมมิชชั่นของตัวแทน”) สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2016 โดยมีตัวเลขอยู่ที่ 73.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 10.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามลำดับ

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา Exness กรุ๊ปยังได้เผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบเงินทุน ซึ่งยืนยันตัวเลขเงินทุนที่บริษัทมีจำนวน 83.78 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2015

ในฐานะผู้นำตลาด Exness กรุ๊ปมุ่งมั่นที่จะผลักดันและรักษามาตรฐานความโปร่งใสในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไว้โดยดำเนินการตรวจสอบเงินทุนเป็นประจำและเผยแพร่ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (KPI) ทั้งหมดให้สาธารณชนรับทราบ เราจะเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบทั้งหมดทางเว็บไซต์ของ Exness กรุ๊ป

ดูรายงานผลการตรวจสอบการเงินของ Exness กรุ๊ป ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2016 โดยผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ Deloitte

Check Also

Weltrade news

โอกาสใหม่สำหรับการซื้อขายด้วยปริมาณ 1000 lots!

ปริมาณสูงสุดของ …