Home / Indicators / 100Pips Momentum อินดิเคเตอร์บอกแนวโน้มของตลาด
100Pips Momentum

100Pips Momentum อินดิเคเตอร์บอกแนวโน้มของตลาด

100Pips Momentum เป็นอินดิเคเตอร์ที่มีไว้บอกแนวโน้มของตลาด เราอาจใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าออเดอร์ได้