วันพฤหัส 24 พฤษภาคม 2018
Home / XM Broker / ประกาศสำคัญ – วันหยุดธนาคารเดือนกรกฎาคม
xm news

ประกาศสำคัญ – วันหยุดธนาคารเดือนกรกฎาคม

เราขอเรียนให้ท่านทราบว่า เนื่องจากจะเป็น วันก่อตั้งเขตบริหารพิเศษฮ่องกงที่ฮ่องกง, วันชาติของ ประเทศสหรัฐอเมริกา, และวันหยุด Hari Raya Puasa ที่ประเทศสิงคโปร์ ช่วงเวลาการซื้อขายตราสารต่าง ๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระหว่าง วันที่ 1 ถึง 7 กรกฎาคม 2016 โดยช่วงเวลาการซื้อขายจะกลับมาเป็นปกติหลังจากช่วงเวลาดังกล่าว

โปรดตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายได้จากตารางด้านล่างนี้:

ตราสาร 01/7 04/7
HK50Cash ปิด เวลาปกติ
ตราสาร 04/7 05/7
US30 ปิดเร็วที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US30Cash ปิดเร็วที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US100 ปิดเร็วที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US100Cash ปิดเร็วที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US500 ปิดเร็วที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US500Cash ปิดเร็วที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
JP225 ปิดเร็วที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
JP225Cash ปิดเร็วที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
UK100 ปิดเร็วที่เวลา 22:55 เวลาปกติ
UK100Cash ปิดเร็วที่เวลา 22:55 เวลาปกติ
COCOA ปิด เวลาปกติ
COFFE ปิด เวลาปกติ
CORN ปิด เปิดที่เวลา 04:35
WHEAT ปิด เปิดที่เวลา 04:35
SBEAN ปิด เปิดที่เวลา 04:35
COTTO ปิด เวลาปกติ
HGCOP ปิดเร็วที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
Sugar ปิด เวลาปกติ
OIL ปิดเร็วที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
OILMn ปิดเร็วที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
BRENT ปิดเร็วที่เวลา 20:25 เวลาปกติ
NGAS ปิดเร็วที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
GSOIL ปิดเร็วที่เวลา 20:25 เวลาปกติ
Gold ปิดเร็วที่เวลา 17:55 เวลาปกติ
Silver ปิดเร็วที่เวลา 17:55 เวลาปกติ
PALL ปิดเร็วที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
PLAT ปิดเร็วที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
ตราสาร 06/7 07/7
SING เปิดที่เวลา13:20 เวลาปกติ
SINGCash เปิดที่เวลา13:20 เวลาปกติ

โปรดทราบว่าเวลาทั้งหมดที่แสดงเป็น GMT +3

Check Also

Weltrade news

โอกาสใหม่สำหรับการซื้อขายด้วยปริมาณ 1000 lots!

ปริมาณสูงสุดของ …