วันพฤหัส 22 มีนาคม 2018
Home / XM Broker / การทำประชามติที่สหราชอาณาจักร – ประกาศสำคัญ
xm news

การทำประชามติที่สหราชอาณาจักร – ประกาศสำคัญ

เพิ่มเติมจากข่าวก่อนหน้านี้ของเราเกี่ยวกับ การทำประชามติที่สหราชอาณาจักร (การทำประชามติ “EU Brexit”) และการเพิ่มมาร์จิ้นที่ต้องใช้สำหรับตราสารทุกประเภท เราขอเรียนให้ท่านทราบว่าจากสถานะปัจจุบันของการทำประชามติ เราจะคงมาตรการที่ได้มีการประกาศใช้ไปก่อนหน้านี้ไว้จนถึงช่วงสิ้นสุดของวันนี้ วันที่ 24 มิถุนายน 2016

มาตรการชั่วคราวทั้งหมดจะสิ้นสุดลงก่อนช่วงเวลาเปิดตลาดของวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2016 และระดับของมาร์จิ้นที่ต้องใช้สำหรับตราสารทั้งหมดจะถูกปรับกลับไปเป็นตามเลเวอเรจที่ได้ตั้งไว้ก่อนหน้านี้สำหรับบัญชีและตราสารทางการเงินของลูกค้าแต่ละรายโดยอัตโนมัติ

เราขอแจ้งเตือนให้ลูกค้าระมัดระวังความผันผวนของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นและควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเงินทุนเพียงพออยู่ในบัญชีเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กิจกรรมการซื้อขายถูกรบกวนจากการถูก margin call และ/หรือถูก stop-out

Check Also

Weltrade news

โอกาสใหม่สำหรับการซื้อขายด้วยปริมาณ 1000 lots!

ปริมาณสูงสุดของ …